Home > Könyvtár > Különgyűjtemények > Kézművesség

Kézművesség

 

Kézművesség

A magyar kézműves iparosság mindenekelőtt a királyi szabad városokban, így Kassán is virágzott. A török hódoltság eredményeként európai összehasonlításban azonban visszaesett. Ennek a hatásnak a pótlására alakult ki az inasok vándorlásának intézménye, Magyarországon jóval későbben, mint a német nyelvterületeken, ahol a céhes élet ekkora már meghatározó alkotórészéve vált. A magyar iparoslegények vándorlásaik során bejárták a fejlett kézműves iparral rendelkező Közép- és Nyugat-Európai területeket, hazájukba visszatérve magukkal hozták a technikai knowhow-t, vagy éppen fordítva, a Lajtán-túli városokba bevándorolt, s itt egyre gyakrabban megtelepedett külföldi inasok műszaki tudásából és szakmai hozzáértéséből profitáltak a magyar céhek. E téma kutatásához fontos forrásul szolgálnak a vándorló inaslegények személyes és hivatalos, valamint testületi irásbeli hagyatékai, mindenekelőtt a vándorkönyvek és céhlevelek. Ezek tulajdonosukról nemcsak személyes információkat, hanem a vándorlással és a céhekkel kapcsolatos számos előírást és szabályt is tartalmaznak.

A Különgyűjtemény „Kézművesség“ anyagában található vándorkönyveket és céhleveleket a Kelet-Szlovákiai Múzeum bocsátotta rendelkezésre.

Wanderbuch Anton Nehay

Wanderbuch Anton Nehay

Dublin Core

Title

Wanderbuch Anton Nehay

Subject

Wanderbuch Carl Lerch

Wanderbuch Carl Lerch

Dublin Core

Title

Wanderbuch Carl Lerch

Subject

Wanderbuch Carl Nehrebetzky

Wanderbuch Carl Nehrebetzky

Dublin Core

Title

Wanderbuch Carl Nehrebetzky

Subject

Wanderbuch Csattay Karoly

Wanderbuch Csattay Karoly

Dublin Core

Title

Wanderbuch Csattay Karoly

Subject

Publisher

Východoslovenské múzeum
www.difmoe.eu

Wanderbuch Florian Repassy

Wanderbuch Florian Repassy

Dublin Core

Title

Wanderbuch Florian Repassy

Subject

Wanderbuch Friedrich Lang

Wanderbuch Friedrich Lang

Dublin Core

Title

Wanderbuch Friedrich Lang

Subject

Wanderbuch Grorg Mendely

Wanderbuch Grorg Mendely

Dublin Core

Title

Wanderbuch Grorg Mendely

Subject

Wanderbuch Gusztav Lauter

Wanderbuch Gusztav Lauter

Dublin Core

Title

Wanderbuch Gusztav Lauter

Subject

Wanderbuch Heinrich Tischer

Wanderbuch Heinrich Tischer

Dublin Core

Title

Wanderbuch Heinrich Tischer

Subject

Wanderbuch Jozsef Szomolnok

Wanderbuch Jozsef Szomolnok

Dublin Core

Title

Wanderbuch Jozsef Szomolnok

Subject

Wanderbuch Karl Demko

Wanderbuch Karl Demko

Dublin Core

Title

Wanderbuch Karl Demko

Subject

Wanderbuch Roland Bertsch

Wanderbuch Roland Bertsch

Dublin Core

Title

Wanderbuch Roland Bertsch

Subject

Wanderbuch Stefan Trauber

Wanderbuch Stefan Trauber

Dublin Core

Title

Wanderbuch Stefan Trauber

SubjectDublin Core

Title

Lehr Brief Paul Berédy

Creator

www.difmoe.eu

Source

Východoslovenské múzeumDublin Core

Title

Mi Nagy Mihály Mező Városának Becsületes Asztalos, Lakatos.........

Description

Wir Schreiner, Schlosser..... der Stadt Nagy Mihály.....

Creator

www.difmoe.eu

Source

Východoslovenské múzeum

Date

1869Dublin Core

Title

Wir Vorsteher und Meister der lehrsam und löblich bürgerlichen Schreiner........

Source

www.difmoe.eu

Publisher

Východoslovenské múzeum

Date

1807Dublin Core

Title

Wir Zech- und gesammte Meister eines ehrsamen Handwerks.......

Creator

www.difmoe.eu

Source

Východoslovenské múzeum

Date

1869