Home > Könyvtár > Különgyűjtemények

Különgyűjtemények

Különgyűjtemények

Némely eredeti forrásdokumentum ill. forrásanyag, melyeket az együttmüködő partnerek bocsátottak rendelkezésre, felkínálták a lehetőséget egy különgyűjtemény létrehozására, bepillantást engedve a város történetének és Kassa kulturális életének kisebb, tematikusan behatárolt részterületeibe. A látogató itt megismerkedhet a kassai iparoslegények vándorkönyveivel és mesterleveleivel, itt találja a plakátgyűjteményt, - legnagyobb részben színházi előadások hírdetményeit -, a hivatalos címjegyzékek kollekcióját és egy összeállítást a mindennapok kultúrájának nyomtatott tanúiból. Egy kisebb könyvtár a kassai költő Eugen Deil műveinek állít emléket.