Home > Projekt > Partneri projektu

Partneri projektu

Hlavným partnerom projektu Cassovia Digitalis je Digitálne fórum stredná a východná Európa e.V. (DiFMOE) v Mníchove, koordinátorom projektu je Ústav pre kooperáciu v strednej a východnej Európe (KOMIOS) v Bratislave. K nim patria početné spolupracujúce inštitúcie zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska, bez ktorých by bola realizácia projektu Cassovia Digitalis nepredstaviteľná. Nasledovné partnerské inštitúcie podporujú projekt ako poskytovatelia originálnych predlôh, pri technickej realizácii, ako odborní poradcovia, činitelia pri verejnopropagačnej práci a / alebo pri organizácii sprievodných podujatí:

 • Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V. / Potsdam
 • Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme / St. Augustin
 • Goethe-Institut Pressburg
 • Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e.V. / München
 • Karpatendeutsches Kulturwerk / Karlsruhe
 • Martin-Opitz-Bibliothek / Herne
 • Museum der Kultur der Karpatendeutschen / Pressburg
 • Ostslowakisches Museum Kaschau
 • Öffentliche Bibliothek Kaschau Jan Bocatius
 • Pixelprint GmbH / München
 • Privatsammlung Ľudovít Korotnoky
 • Staatsbibliothek zu Berlin
 • Universitätsbibliothek Pressburg
 • Universität und Universitätsbibliothek Eger
 • Universität und Universitätsbibliothek Szeged
 • Universität Kaschau, Institut für Germanistik
 • Universitätsbibliothek Kaschau
 • Universität Klagenfurt, Institut für Germanistik
 • Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik
 • Wienbibliothek