Home > Projekt > Partneri projektu

Partneri projektu

Hlavným partnerom projektu Cassovia Digitalis je Digitálne fórum stredná a východná Európa e.V. (DiFMOE) v Mníchove, koordinátorom projektu je Ústav pre kooperáciu v strednej a východnej Európe (KOMIOS) v Bratislave. K nim patria početné spolupracujúce inštitúcie zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska, bez ktorých by bola realizácia projektu Cassovia Digitalis nepredstaviteľná. Nasledovné partnerské inštitúcie podporujú projekt ako poskytovatelia originálnych predlôh, pri technickej realizácii, ako odborní poradcovia, činitelia pri verejnopropagačnej práci a / alebo pri organizácii sprievodných podujatí:

  • Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V. / Potsdam
  • Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme / St. Augustin
  • Goethe-Institut Pressburg
  • Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e.V. / München
  • Karpatendeutsches Kulturwerk / Karlsruhe
  • Martin-Opitz-Bibliothek / Herne
  • Museum der Kultur der Karpatendeutschen / Pressburg
  • Ostslowakisches Museum Kaschau
  • Öffentliche Bibliothek Kaschau Jan Bocatius
  • Pixelprint GmbH / München
  • Privatsammlung Ľudovít Korotnoky
  • Staatsbibliothek zu Berlin
  • Universitätsbibliothek Pressburg
  • Universität und Universitätsbibliothek Eger
  • Universität und Universitätsbibliothek Szeged
  • Universität Kaschau, Institut für Germanistik
  • Universitätsbibliothek Kaschau
  • Universität Klagenfurt, Institut für Germanistik
  • Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik
  • Wienbibliothek