Home > Projekt

Projekt

Od Januára 2013 zaujímajú Košice ako hlavné mesto kultúry Európskej únie zvláštne miesto v európskej kultúrnej politike, u európskej verejnosti a v médiách.

Pri príležitosti tejto prestížnej udalosti sa kultúrne a vedecké inštitúcie zo Slovenska, Rakúska, Maďarska a Nemecka pod vedením „Digitálneho fóra stredná a východná Európa e. V.“ (DiFMOE, Mníchov) spoločne rozhodli sprístupniť historicky zainteresovanému publiku výnimočný kultúrny poklad - multietnickú a viacjazyčnú minulosť mesta v jej písomných a obrazových svedectvách - po ktorom môže teraz siahnuť kedykoľvek, zdarma a kdekoľvek. Možné je to vďaka digitalizácii reprezentatívneho výberu v Košiciach vzniknutého, resp. na Košice sa vzťahujúceho písomného a obrazového kultúrneho imania zohľadňujúc taktiež v tomto meste s premenlivou hostóriou žijúce etniká, pôsobiace konfesie a hovorené reči.

Zameranie je pritom na časové obdobie od počiatkov košického tlačiarstva až do 30-tych rokov 20. storočia. Pri vybraných tituloch ide v princípe o také, ktoré boli tlačené v Košiciach. Návštevník nájde periodiká – noviny, časopisy, kalendáre atď. – ako aj monografické a viaczväzkové písomnosti:

vedeckú literatúru jezuitskej Košickej univerzity a neskoršej Kráľovskej akadémie, učebnice a náučné knihy, náboženskú literatúru, svetskú ľudovú literatúru, beletriu a mnoho ďalších. Výnimočne zaujímavé sú diela o samotných Košiciach, regióne a ich obyvateľoch, ako aj historické obrazové dokumenty.