Home > A Projekt

A Projekt

2013 január óta Kassa (szlovákul: Košice) mint Európa Kulturális Fővárosa az európai kultúrpolitika, a nyilvánosság és a média különös figyelmében részesül.

A presztízs jelentőségű esemény kapcsán a A "Digitales Forum Mittel- und Osteuropa e.V." - DiFMOE („Közép- és Kelet-Európai Digitális Fórum”) égisze alatt Szlovákia, Ausztria, Magyarország és Németország művelődési és tudományos intézményei fogtak össze, hogy a történelem iránt érdeklödő nagyközönség számára , - függetlenül a földrajzi helytől -, a város soknemzetiségű és többnyelvű rendkívüli kulturális kincsét a múlt tanúinak (írások, képek) segítségével szabadon elérhetővé tegye. A Kassán keletkezett, vagy Kassára vonatkozó írott és képi kulturális örökség digitális formában elérhető reprezentatív válogatása remélhetőleg átfogó bepillantást nyújt a városban élő nemzetiségek, az eltérő vallások, a használt nyelvek változatos múltjába, fókuszba állítva a kassai nyomtatás kezdeteitől a 20.

század harmincas éveiig terjedő időszakot. A kiválogatott címek többségét Kassán nyomtatták. A látogatók számára éppúgy elérhetők időszaki kiadványok (újságok, folyóiratok, kalendáriumok) mint monografikus vagy többkötetes olvasmányok:

kassai Jezsuita Egyetem - a későbbi Királyi Akadémia - tudományos kiadványai, tan- és szakkönyvek, vallásos- és profán, népies írások, szépirodalmi művek. Különleges érdeklődésre tarthatnak számot a magáról Kassáról és környékéről, valamint a város lakosságáról szóló művek.