Home > Könyvtár > Könyvek

Könyvek

Bár Kassa városa fejlődésének köszönhetően már a korai időszakban, mint tagja a legfontosabb felső-magyarországi városszövetségnek a helyi-, magyar- és országos politikában jelentős befolyást szerzett, története során a szó tulajdonképpeni értelmében soha nem számított nagyvárosnak, úgy mint Budapest vagy Bécs. Ennek ellenére a város múltjában található arra vonatkozó sajátosság, ami erre a rangra emeli. Az időszakosan megjelenő politikai hatalom és a gazdasági virágzás mellett mindenekelött mint a „Műveltség városa“ országos jelentőséggel is bírt: reformátorok, ellenreformátorok és felvilágosultak, a Jezsuita Egyetem és a később ebböl kinövő kitünő Királyi Akadémia a maga jog- és bölcsésztudományi fakultásaival gondoskodtak a tartalmas és gazdag tudásanyagról és irodalomról. Míg a kezdetekben a latin nyelv számított uralkodónak, hamarosan a német, a magyar - eleinte kisebb mértékben - a szlovák tett szert jelentőségre. Különösen érvényes ez a 19. századi szépirodalmi és népies művekre. Ennek megfelelően a digitalizált könyvek választéka időbeli és tematikus keresztmetszetet kínál: a 18. századtól egészen a 20. századig kezdetéig találhatók művek a teológia, a vallási- és világi népi kiadványok, a szépirodalom és költészet, a jogtudomány, az országismeret, a hely- és várostörténet, az építészet és a mindennapok kultúrája területéről. A digitális gyűjtemény a Jan Bocatius Könyvtár (Kosice), a bécsi városi könyvtár, a berlini Állami Könyvtár és a Martin-Opitz-Könyvtár (Herne) eredeti állományából származik.