Home > Knižnica > Obrazový materiál

Obrazový materiál

Historické obrazové dokumenty predstavujú práve nevedeckému publiku najatraktívnejšiu možnosť zaoberania sa históriou. Pomocoou vizuálneho uchopenia nám umožňujú a lákajú nás porovnať minulé svety so súčasnými. Chceme prispieť k prebudeniu záujmu obyvateľov dnešných slovenských Košíc a ich virtuálnych návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia o toto aj po historickej architektonickej stránke atraktívne mesto. Písomné pramene zahrnuté v našej Digitálnej knižnici môžu potom slúžiť pri ďalšom a prehlbujúcom oboznamovaní sa s históriou mesta.

Náš obrazový materiál pochádza zo súkromnej zbierky Ľudovíta Korotnokyho a zo zbierky Východoslovenského múzea (Košice).