Home > Knižnica

Knižnica

V Digitálnej knižnici nájdete množstvo rôznych historických objektov a druhov prameňov: noviny, časopisy, kalendáre, knihy, pohľadnice atď., ktoré boli vyprodukované v Košiciach, tematicky v takej či onakej forme s mestom súvisia a /alebo sa k nemu nejakým spôsobom vzťahujú. Menšie špecifické tematické celky boli zhrnuté pod Špeciálne zbierky. Čo sa počtu týka, najviac zastúpené sú periodiká (noviny, časopisy, kalendáre atď.) a knihy, predovšetkým v nemeckom a maďarskom jazyku. Toto môže byť spočiatku prekvapivé, pretože Košice boli od ich počiatku obývané aj Slovákmi. Avšak táto skutočnosť sa odzrkadlila v tlačiarstve mesta až oveľa neskôr.

Dlho do 19. storočia vládla latinčina, potom nemčina a maďarčina a až po kodifikácii slovenčiny sa dostalo na trh viacero tlačovín v tomto jazyku.

O „zmene trendu“ sa však dá hovoriť až po prvej svetovej vojne, keď sa horné Uhorsko odtrhlo od starého kráľovstva a slovenská časť krajiny sa s Čechami a Moravou spojili do Československej republiky.