Home > Projekt > O Košiciach

O Košiciach

Košice, druhé najväcšie mesto Slovenska a metropola jeho východného kraja sa ohliada za stárocia starou minulostou. V 13. storocí sa vyvinuli splynutím jedného slovenského a jedného nemeckého sídla v uhorskom královstve do významného hospodárskeho a kultúrneho centra/na významné hospodárske a kultúrne centrum.

Ich hospodársko-geografická poloha na rôznych dôležitých obchodných cestách tej doby zohrávala dôležitú úlohu, ako aj pocas storocí popri sebe a spolocne trvajúci život rôznych etnických skupín a náboženských spolocenstiev: Slovákov, Nemcov, Madarov, Rómov, Rusínov, Židov, katolíkov, protestantov, grékokatolíkov a dalších, ktorí sa postarali o charakteristický ráz mestského života, mestského hospadárenia a mestskej kultúry. Košice boli kvôli ich multietnickej a multikonfesionálnej konštelácii vždy zároven zrkadlom politicko-mocenských pomerov v regióne, královstve a monarchii. Turecké vojny, protihabsburgské povstania, reformácia a protireformácia, vnútorné konflikty uhorskej šlachty a mnohé dalšie politické udalosti na lokálnej, regionálnej,

národnej a medzinárodnej úrovni mali vždy svoje dopady na obyvatelstvo a skupiny obyvatelov mesta – a to hlboko do stredu 20. storocia. Cassovia Digitalis chce návštevníkovi umožnit vhlady na túto bohatú, premenlivú a nie zriedkavo

osudovú históriu mesta Košice prostredníctvom poskytnutia digitalizovaných pôvodných pramenov. Bibliografický odkaz: Weger, Tobias; Gündisch, Konrad: Kaschau/Kosice – Eine kleine Stadtgeschichte. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2013.