Home > A Projekt > Kassáról

Kassáról

Kassa (szlovákul: : Košice, németül: Kaschau, latinul: Cassovia), Szlovákia második legnagyobb városa és a keleti országrész „fővárosa” évszázados múltra tekint vissza. A 13. században szláv és német települések összeolvadásából kifejlödő város a Magyar Királyság egyik fontos gazdasági és kulturális központjává vált.

Földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a kereskedelem fontos szerepet játszott a város jelentőségének növekedésében. Az egymás mellett, ugyanakkor együtt is élő különböző etnikai csoportok és vallási közösségek: szlovákok, németek, magyarok, zsidók, katolikusok, protestánsok, görög-katolikusok alakították ki a városi élet, a gazdaság és a kultúra jellegzetes stílusát. Kassa a soknemzetiségű és többvallású létéből fakadóan az idők során a régióban, - a Magyar Királyságban, a Habsburg-Monarchiában, Csehszlovákiában, és végül 1993 óta a Szlovák Köztársaságban - az országos hatalmi viszonyok és harcok tükörképét nyújtotta. Török ellenes harcok, Habsburg-ellenes felkelések, reformáció és ellenreformáció, a magyar nemesség belső konfliktusai,

továbbá a helyi, területi, nemzeti és nemzetközi politikai események hatással voltak a város népességére és népcsoportjaira, egészen a 20. századot felölelően. A Cassovia Digitalis az eredeti források digitális változatának rendelkezésre bocsátásával a

látogatók számára bepillantást enged Kassa gazdag, változatos és nem ritkán végzetes várostörténetébe.
Weger, Tobias; Gündisch, Konrad: Kaschau/Kosice - Eine kleine Stadtgeschichte. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2013. [Kassa - Rövid várostorténet]